DE GROTE OLIFANT IS EEN NIEUW SCHOOLFONDS VOOR DE LEERLINGEN


Aanleiding, missie, werkwijze.

“De Grote Olifant wil met donaties bijdragen aan een inspirerende leeromgeving voor onze kinderen. De Grote Olifant houdt de Achthoek bij de tijd.”

De Achthoek kampt met afnemende middelen. De gevolgen zien we dagelijks op school: verouderde computers, boeken en meubilair. Ook het aantrekken van vakkrachten voor muziek, handvaardigheid en gym staat onder druk.
Daarom hebben een aantal ouders initiatief genomen tot de oprichting van een schoolfonds. De Grote Olifant kan extra middelen genereren en zo de school meer mogelijkheden bieden om een inspirerende en uitdagende omgeving te creëren voor onze kinderen.

Interview Swaan
DGO_swaan

We werven in 2015-2016 voor tablets voor in de klas. Deze zijn er in juli 2016 bijna!

Denk mee over bestedingsdoelen voor 2016-2017!

De Olifant legt zijn oor te luister bij het personeel en de directie van de Achthoek om de wensen voor komend jaar te horen. Zij weten immers als geen ander wat het leren voor de leerlingen beter en leuker kan maken.

We merken dat ook ouders wensen en ideeën hebben. Laat ze weten aan De Grote Olifant! Het is een fonds van ouders voor de leerlingen. Het is belangrijk dat deze ouders zich kunnen vinden in de besteding van het fonds!

Meld je aan om mee te denken en te doen met De Grote Olifant www.degroteolifant.nl

Voor meer informatie, kijk op Actueel

Wil je bijdragen?
Stort dan een bedrag op rekeningnummer NL10 INGB 0007 2342 94,
ten name van Ouderraad De Achthoek, onder vermelding van De Grote Olifant